• Jonaesa Consulting AB

    Jonaesa Consulting AB

    Besiktning, säkerhet & kompetensutveckling

Jonaesa Consulting AB

Besiktning, säkerhet & kompetensutveckling

KONSULT

Entreprenadbesiktning  status-, slut- eller särskild besiktning av din entreprenad samt status på ditt tak
Kontrollansvarig enligt PBL certifierad besiktningsman som guidar dig genom byggprocessen
Rådgivning inom försäkring och skadeförebyggande arbete


UTBILDNING

Skotta Säkert samt Bygga Ställning.
Öka säkerheten i din verksamhet och förebygger kostsamma skador.


SKADEFÖREBYGGANDE

Smart DNA –  skydda dina värdesaker, maskiner och verktyg mot tjuven!
Analys – genom noggrann studie av skadehändelser kan arbetssätt ändras för att minska framtida risker


SYSTEM

Stiria – Effektivisera dina snöskottningsuppdrag med hjälp av vårt administrationssystem Stiria – en app där du får en snabb och enkel överblick, dokumentation över utförda arbeten och kan spara dyrbar administrationstid.