SKOTTA SÄKERT

Skadeförebyggande licensiering för att minska skador på egendom och person.

4 timmars utbildning för takskottare i enlighet med licens för Skotta Säkert, utbildningsmaterial ingår. Efter genomförd utbildning erhåller kursdeltagaren licensbricka och reflexväst.
Läs mer om licensieringen under www.skottasakert.se

BYGGA STÄLLNING
Ställningskurs 2-9 meter

Enligt gällande föreskrifter ska alla som uppför, river eller väsentligen förändrar en byggnadsställning ha genomgått dokumenterad utbildning/information.
1-dagsutbildning, utbildningsmaterial ingår.
Efter genomförd utbildning erhåller kursdeltagaren licensbricka.

Kursinnehåll

  • Lag och regelverk
  • Planering
  • Dimensionering
  • Material
  • Utförande
  • Tillsyn
  • Personligt skydd
  • Monteringsanvisningar
  • Teoriprov

Återkom till info@jonaesa.se för offert/prisuppgift