Jonaesa Consulting AB

Besiktning, säkerhet & kompetensutveckling

KONSULT

Entreprenadbesiktning  status-, slut- eller särskild besiktning av din entreprenad samt status på ditt tak
Kontrollansvarig enligt PBL certifierad besiktningsman som guidar dig genom byggprocessen


UTBILDNING

Skotta Säkert samt Bygga Ställning.
Öka säkerheten i din verksamhet och förebygger kostsamma skador.


SKADEFÖREBYGGANDE

Smart DNA –  skydda dina värdesaker, maskiner och verktyg mot tjuven!
Analys – genom noggrann studie av skadehändelser kan arbetssätt ändras för att minska framtida risker


SYSTEM

Stiria – Effektivisera dina snöskottningsuppdrag med hjälp av vårt administrationssystem Stiria – en app där du får en snabb och enkel överblick, dokumentation över utförda arbeten och kan spara dyrbar administrationstid.